afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Hinthamerstraat 2 (De Gapert)

bouwjaar: 1900
huidige functie: horeca / restaurant-bovenwonen
oorspronkelijke functie: bedrijf-wonen

 
Bouwhistorie

'De Gapert' (1573)

Hinthamerstraat 2

201
202
Literatuur
CB 1520 f 15; CB 1573 f 18v; HT 1553; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 213; Z 1547.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 201-202
 
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 2-2a

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Kelder is nog in tact zoals die in de oorlogsjaren werd gebruikt als schuilplaats.
Bron: Het Bosch Kelder Genootschap
~~~
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Bron: Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt