afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 193-193a

De Druif

 
Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
 
Sasse van Ysselt

De Druif

99
100
101
102
103
Noten
1.Men zie over deze beide huizen nog de Bossche Schepenakte van 19 Mei 1622 (Reg. n 659 f. 214).
2.Taxandria VII p. 145.
3.Men zie over hem Taxandria XVIII p. 98.
4.Zie de overige kinderen in Taxandria XVIII p. 99.
5.Men zie hierover nog Reg. no 524 f. 305.
6.Algem. Nederl Familieblad VII p. 181, alwaar ook de genealogie der familie Tybosch staat.
7.G.A. Meyer t.a.p. blz. 139.
8.Deel II p. 300.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 99-103
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0424
Adres object: Hinthamerstraat 193, 193a
Kadastrale aanduiding: H-0181
Datum aanwijzing: 16 maart 2010
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 193
Hinthamereinde E 22 (????)
1865P.H. van der Ven (sigarenfabrijkant)
1875H.W.A. Hohmann (wijnhandelaar, likeurstokeren agent der brandverzekering-maatschappij voor het koninkrijk der Nederlanden)
Hinthamereinde E 22 (1880)
1881A. van Gerve (partikulier) - J.H. van de Ven (partikulier) - M.C. van de Ven (partikulier)
1908F.J. Kops (kunstschilder)
Hinthamerstraat 193 (1909)
1910F.J. Kops (kunstschilder)
1928C.J.A. van der Pennen
Hinthamerstraat 193a
Hinthamerstraat 193a (????)
1928A.B.J. Arts
1943A. Arts Passon (kaashandel) - A.B.J. Arts (koopman) - J.H.J. Coraij (schilder)
19??Handboekbinderij 'Papyrus'