afb. M. Bimmel en A.G. Oldenmenger

Hinthamerstraat 19-17

bouwjaar: XIII tot XV / XVI
verbouwingen: XIX, 1949
huidige functie: horeca en woningen
oorspronkelijke functie: woonhuis

 
Bouwhistorie

Hinthamerstraat 17-19

408
Literatuur
Hermans, Bijdragen II, 149; Jacobs 1988, 81-82; Jacobs 1989, 50-61; Janssen en Treling 1990, 89-90; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 289-299.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 408
 
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 17-19

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Verbouwingen
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Artikelen
1991

Jan Rijnaarts, Fons van Bokhoven en Vincent Mes

Eetcafé De Meierijsche Kar is een van de oudste café's van de stad. De huidige inrichting van de zaak dateert van 1949.
Bosch kroegenboekje (1991) 42
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 19
Hinthamerstraat A 22a (????)
1865H.J.H. Bockmeulen (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - P.J. Raaijmakers (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers)
1875A.W.S. Schut (2e luitenant eerste bataillon) - wed. H. Strooijkens (partikulier)
Hinthamerstraat A 22a (1880)
1881P. Welters (mr. schoenmaker)
1908wed. Eijckholt - G.J. Lathouwers (goudsmid) - P. v.d. Sanden (steriotipeur)
Hinthamerstraat 19 (1909)
1910wed. Eijckholt - G.J. Lathouwers (goudsmid) - P. v.d. Sanden (steriotypeur)
1928mej. J.H.M. Hendrix - N.A. Smit
1943J.N. Kuylenburg (lederhandel)
1991Jan Repko (De Meierijsche Kar)
Hinthamerstraat 17
Hinthamerstraat A 22 (????)
1865J. Hilvers (boekhouder) - H.J. Maas (winkelier)
1875H.A. Muller (2e luit. vierde bataillon) - P. Rikkers (onderwijzer in de gijmnastiek) - J.P. Tervooren (tapper)
Hinthamerstraat A 22 (1880)
1881H. Hendrikx (tapper)
1908wed. H. Hendrikx (tapster)
Hinthamerstraat 17 (1909)
1910wed. H. Hendrikx (tapster)
1928A. van Herpen
1943A.W. van Deursen - M.W. van Herpen (koffiehuishouder)