afb. Paul Kriele, 8 april 2003

Hinthamerstraat 176

'De rooie Kroon' en 'De drije Kandeleers'

 
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 176

Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 176

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
2002

Redactie

Mooiste pand. De middeleeuwse kelder is waarschijnlijk nog aanwezig.
Brabants Dagblad donderdag 10 januari 2002 (foto)
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 176
Hinthamereinde D 59? (????)
1865J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements regtbank)
1875J.G.H.A. baron van Hugenpoth (griffier van de arrondissements-rechtbank)
Hinthamereinde D 56 (1880)
1881J.G.H.A. bar. van Hugenpoth (oud-griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant)
Hinthamerstraat 176 (1909)
1910J.L. Vogel (Luit. Kol. Prov. Adjudant) - mevr. wed. A. van Walsum-Dielman
1928wed. P.J.M. Sweens
1943D.P. Bredze (filiaalchef) - N.V. Behangselpapierfabr. van Rath en Doodeheefver
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 31, 32

n: vermelding in een voetnoot