afb. M. Bimmel en A.G. Oldenmenger

Hinthamerstraat 17-19

bouwjaar: XIII tot XV / XVI
verbouwingen: XIX, 1949
huidige functie: horeca en woningen
oorspronkelijke functie: woonhuis

 
Bouwhistorie

Hinthamerstraat 17-19

408
Literatuur
Hermans, Bijdragen II, 149; Jacobs 1988, 81-82; Jacobs 1989, 50-61; Janssen en Treling 1990, 89-90; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 289-299.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 408
 
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 17-19

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
 
Verbouwingen
Archief bouw- en woningtoezicht, dossiernummer 848
Gemeente 's-Hertogenbosch