afb.

Hinthamerstraat 160 (De stadt Ravensteijn)

bouwjaar: XV-XX
huidige functie: winkel/woonhuis
oorspronkelijke functie: bedrijf/woonhuis

 
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 160

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 160

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004