afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 april 2010

Hinthamerstraat 16 : Den Engelschen Handschoen

huidige functie: winkel/woning

 
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Oorspronkelijk twee panden, zoals nog te zien aan de afzonderlijke en verschillende gepleisterde lijstgevel en schilddaken. Linkergevel bovenpartij met cordonlijst, horizontale groeven in het pleisterwerk en venster met afgeronde bovenhoeken en kuiven van stuc, rechtergevel bovenpartij met rechthoekige geprofileerde vensteromlijstingen en eveneens cordonlijsten. Tezamen moderne winkelpui. Aan de achterzijde heeft elk van beide oorspronkelijke panden een gepleisterde trapgevel XVII.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0423
Kadastrale aanduiding: H-2229
Datum aanwijzing: 16 maart 2010
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Raadsbesluiten
2004

Intrekking besluit aanwijzing archeologisch monument

Het college laat in een brief aan Coltavast weten dat de percelen aan de Hinthamerstraat 14 en 16 niet meer aangewezen zijn als gemeentelijk archeologisch monument. Dat heeft te maken met het feit dat bij werkzaamheden uit het verleden is gebleken dat er geen archeologische relicten meer in de bodem zitten.
B&W Besluitenlijst 10 februari 2004
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 16
Hinthamerstraat C 34 (????)
1865J.F. van den Broek (koopman in glas en aardewerk) - H. Broers (2e luitenent bij het 2e regement vesting artillerie)
1875P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
Hinthamerstraat C 32 (1880)
1881P. Oomen (vleeschhouwer) - H. van Rooij (mr. metselaar)
1908J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
Hinthamerstraat 16 (1909)
1910J.F. Mahieu van Nijnatten (in meubelen, bedden enz.) - C. Woudergem (landmeter bij het kadaster)
1928J. Boelen
1943wed. E.F. Behrendt-Meijer - De Bossche Broekenspecialist