afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1928

De Gulden Sester

Hinthamerstraat 159

Pand 163: A.J.A. Verhoeckx bakkerij; pand 161: J.A.W. van der Kroef tekenaar Kadaster; pand 159: Wed. A.M.J. Moussault, F.J.M. Moussault, RK Fotopersbureau "Het Zuiden"; pand nummer 157: L. van Beers, "'t Volkshuis", Schoenmakerij.
Bron: Stadsarchief (0001584)
~~~
Ontving op 3 maart 2002 de plaquette uit eerbetoon voor het historisch respect.
Bron: Paul Kriele
 
Achter de voorgevel

De Gulden Sester

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 11 augustus 1994
 
Kelder
Middeleeuwse kelder.
 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 159

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Gulden Sester
Brabants Dagblad donderdag 11 augustus 1994 (foto)
 
 
Afbeeldingen

1 augustus 1874
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 198

n: vermelding in een voetnoot