afb.

De gulden of houten Hand

Hinthamerstraat 157

Het huis is een kenmerkend laatmiddeleeuws woonhuis met voor- en vast achterhuis. Van dit huis is opvallend veel bewaard gebleven zoals beide zijmuren, de kelder, de achtergevel, de balklagen en de kapconstructies (eiken dekbalkjukken met sporenspannen en dakbeschot).
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 157

Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 157

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004