afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

De drije witte Mollen

Hinthamerstraat 156

 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 156

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Vermelding
1857

Archief Familie Sopers te 's-Hertogenbosch 1606-1983

Nota betreffende het stamhuis "De Drie Witte Mollen" van de familie Sopers (bewoond 1716-1845) en van het huis "Den Gulden Engel" te 's-Hertogenbosch, 1857 (afschrift van een nota van ca. 1830).
Het huis De Drie Witte Mollen staat tussen De Gulden Engel en De Drie Schaapen. Er stond een pakhuis achter langs de Dieze. Het is in 1716 gekocht door Dirk M. Sopers, die er woonde met Ida Deckers. Zoon Matheus erfde het huis. Ook Mathea Sopers heeft er gewoond, en het was ook het woonhuis van Th. Sopers en Isabella M. van Roosmalen. Het is in 1845 verkocht.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
 
Afbeeldingen

8 oktober 2006