afb. Havang, 16 september 2010

De Noteboom

Hinthamerstraat 155

 
Aanzienlijke huizen

Hinthamerstraat 151-153-155 : Ingewikkelde woonvormen

door Jac.J. Luyckx

58
59
60
61
Bossche Bladen 2 (2011) 58-61
 
Rijksmonument

Hinthamerstraat 155-153-151

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

Het huis de Notenboom

3
4
5
Noten
1.Men zie ook nog Reg. n°. 281 f. 232 vso.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 3-5
 
Artikelen
2011

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Hinthamerstraat 151-153-155 : Ingewikkelde woonvormen
Bossche Bladen 2 (2011) 58-61
 
 
Open Monumentendag
2015

Huis: De Noteboom

Een gang met marmeren lambrisering leidt via een overkapte binnenplaats met groot tegeltableau naar de langs de Binnendieze gelegen tuin. Rond 1500 waren hier de alexianen of cellebroeders gevestigd. In feite is sprake van twee samengevoegde panden, beide onderverdeeld in een traditioneel type voor- en achterhuis.
Het rechter voorhuis (nu hoekpand nr. 149) is hiervan afgescheiden, zodat een L-vormige plattegrond is overgebleven. De middeleeuwse trapgevel van het rechter achterhuis aan de Binnendieze is omstreeks 1988 gereconstrueerd. Hierachter bevindt zich aan tuinzijde een tweede vast 18e-eeuws achterhuis met een aangebouwde keuken en een karakteristieke rode uitbouw boven het water.
Magazine Open Monumentendag (2015) 25