afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 april 2010

Hinthamerstraat 14

bouwjaar: XV, voorgevel ca.1870
verbouwingen: 1942, 1945, 1955, 1965, 1982, 1987, 1993, 1999
huidige functie: winkel-woning
oorspronkelijke functie: woon-werkhuis

 
Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 14

2
3
4
5
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Spierings

Cooymans.

Wij waren nog stadje, 2e deel (1966) XLVII
 
Raadsbesluiten
2004

Intrekking besluit aanwijzing archeologisch monument

Het college laat in een brief aan Coltavast weten dat de percelen aan de Hinthamerstraat 14 en 16 niet meer aangewezen zijn als gemeentelijk archeologisch monument. Dat heeft te maken met het feit dat bij werkzaamheden uit het verleden is gebleken dat er geen archeologische relicten meer in de bodem zitten.
B&W Besluitenlijst 10 februari 2004
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot