afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 juli 2014

Hinthamerstraat 104-106

bouwjaar: XIII
verbouwingen: XV, XIX, XX
huidige functie: woning

 
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 104-106

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Mosmans

Hinthamerstraat

35
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 35
 
Artikelen
1993

H.W. Boekwijt en E. Nijhof

Van straat tot stroom : bouwhistorische en archeologische gegevens over Hinthamerstraat 102-104 en Louwsche Poort
's-Hertogenbosch (1993) 85-90
 
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 104
Hinthamerstraat D 23 (????)
1865F.H.W. von Eugen (adjunct commies der 1e klasse ter provinciale griffie) - K.A. Pfeiffer () - B.J. Trosée (kweekeling rijkskweekschool voor onderwijzers) - A. Vermolen (kweekeling aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
Hinthamerstraat D 24 (1880)
1881F.J. Backers (griffieklerk) - wed. J.F. Backers (winkelier in schoenen) - J. Beakers (S.r. control bij het ag. armbest.) - H. van Ertrijck (bouwkundige)
1905H.J.M. van Deutekom (kleermaker) - H. Hanegraaf (winkelier) - J. van Ooijen (varkenslagter) - W. van Ooijen (adsistent nachtwaker) - C. Pauw (winkelier)
1908A. van Schijndel (huisknecht)
Hinthamerstraat 104 (1909)
1910A. van Schijndel (huisknecht)
1928W.H. van den Berg
1943W.H. van den Berg (kaashandel)
Hinthamerstraat 106
Hinthamerstraat D 24a (????)
1908J. van Duuren (schilder) - H. Hooijmans (kellner)
Hinthamerstraat 106 (1909)
1910Clarijs-Kollenburg
1928G.M. Koetsveld
1943W.G. van de Berg (koopman) - W.H. van de Berg (koopman en paardenslager) - A.J. Couwenberg (rangeerder N.S.)