afb. A.F.A.M. Wetzer, 16 juli 2014

Hinthamereinde 4

 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

aanwijzing gemeentelijk monument
monumentnummer: SOM0573
kadastrale aanduiding: H-4276
datum aanwijzing: 16 maart 2010

Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Hinthamereinde 4
Hinthamereinde L 221a (????)
1908wed. J. Jansen
Hinthamereinde 4 (1909)
1910J.A.M. Hagemans (postbeambte)
1928wed. J.C.A. van Hardeveldt - B. van Velthuijzen
1943A. Hegmans (perser confectiebedrijf) - W. Hegmans (koopman)