afb. ca 1960

Hinthamereinde 1

functie: winkel/woning

 
Mosmans

Hinthamereind

41
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 41
 
Sasse van Ysselt

De Kolveniersbogaard

81
82
83
84
85
86
87
Noten
1.In 1587 waren daarvan eigenaars de erfgenamen van Aleid Lamberts.
2.J. van Oudenhoven Beschrijvinghe eerste editie p. 57. Men zie echter Dr. C.R. Hermans Kronijken p. 109.
3.Deze woning met tuin werd door de Schutterij der Kolveniers ten haren bate verhuurd.
4.Jhr. mr. J.B. Verheyen. Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige Schutterijen te 's Bosch p. 30.
5.Buiten de Hinthamerpoort stond op het Vrijdom der stad den Bosch de kapel van Hintham, die door de Regeering van die stad wegens bouwvalligheid in 1649 is afgebroken.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 81-87
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0531
Kadastrale aanduiding: H-5729
Datum aanwijzing: 16 maart 2010
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Hinthamereinde 1
Hinthamereinde L 220 (????)
1908dr. J.M.W. Kramer (arts)
Hinthamerstraat 1 (1909)
1910dr. J.M.W. Kramer (arts)
1928J.M.W. Kramer
1952Winkelpand De Gruyter