afb.

Cesar Francklaan 2

 
Gemeentelijk monument

Zuiderparkweg 301-303 / Cesar Francklaan 2

2
3
4
5
6
7
8
9
11
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Joost van Hest, 'De Sint-Antonius Abtkerk in Malden. Waar traditioneel en modern samenkomen' in: Venster. Kwartaalblad van de Stichting Oude Gelderse Kerken, jrg. 3 (februari 2005), p. 10-15

J. de Jong e.a., 'R.K. St.-Lukaskerk te ’s-Hertogenbosch' in: Bouwkundig Weekblad, 1964 (nr. 16), p. 192-196

J. de Jong e.a., 'R.K. St.-Lukaskerk te ’s-Hertogenbosch' in: Bouw, 1965 (nr. 36), p. 1304-1308

Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008

A.M. Raukema & R. Meulesteen (red.), Brabant bouwt in baksteen. Na-oorlogse architectuur in Noord-Brabant 1945-1970, Den Bosch 1993 (tentoonstellingscatalogus 1993-1994)

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot