Pand

Oude Dieze

 
Sasse van Ysselt

C.

289
290
291
292
293
294
Noten
1.Cf. Deel 1 p. 138.
2.Hij was zoon van mr. Willem van den Bossche en Elsbena Bolcx Jansdr., wier overige kinderen waren Johanna en Aleid, de weduwe van Zeger, den zoon van Jan Goijartszn. (Reg. no. 644 f 389).
3.Zij had deze heerlijkheid in 1633 gerfd van Adriana Dobbelstein, die de zuster van hare grootmoeder was.
4.Hij was geboren ie Leuven en werd in 1591/92 poorter van den Bosch; aldaar woonde reeds in 1535 Heylwich van Hambroeck, die toen voor Schepenen van die stad verklaarde, dat hare zuster Margriet te Leuven overleden was.
5.Men zie nog over haar blz. 101.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 289-294