afb. Havang, 16 september 2010

Oude Dieze 7

Woonhuis

Rijksmonument

Oude Dieze 7

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Oude Dieze 7
Oude Dieze F 163 (????)
1865P.F. van Cooth (griffier der staten van Noordbrabant E.r.)
1875jonkh. mr. C.R.E. van Rijckevorsel (griffier bij het provinciaal gerechtshof van Noordbrabant)
Oude Dieze F 159 (1880)
1881mr. J.P.H. la Grappe Dominicus (substituut-griffier bij het gerechtshof)
1908Gez. Vroemen (costumières)
Oude Dieze 7 (1909)
1910H.V. Strijbosch (handelsagent) - Gez. Vroemen (costumières)
1928jhr. E.M. van Rijckevorsel
1943H.C. v.d. Bouwhuijsen (assuradeur) - Lambert van den Bouwhuijsen (woning- en assurantiekantoor) - M.A. v.d. Bouwhuijsen
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 69

n: vermelding in een voetnoot