afb.

Oude Dieze 4

Voormalige atelierruimte

Vormden woning en atelier van de bekende beeldhouwer en schrijnwerker, Hendrik van der Geld. Er is nog werk van hem te zien in de Sint Jan. Boven de deur van zijn vroegere huis kunt u nog lezen: "Arbeyd sere voert tot eere".
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 39
Rijksmonument

Oude Dieze 4

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen

1917
     
Adresboeken
Oude Dieze 4
Oude Dieze F ongen. (????)
Oude Dieze 4 (1909)
1910H. van der Geld (beeldhouwer)
1919H. van der Geld & Zoon (atelier voor kerkelijke kunst)
1943W.H. van Rijmenam en Co. (rijwielhandel)