afb. september 1983

Oude Dieze 3

't Cofferen

Oude Dieze 3, 't Cofferen, herbergde vroeger een schuilkerk.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 39
 
Sasse van Ysselt

Het huis no. 3

251
252
253
254
255
256
Noten
1.Brede?
2.Brede?
3.Brede?
4.Zijne voornamen waren Hercules Zacharias.
5.In 1631 leefden te den Bosch de echtelieden mr. Theodore van Asperen en Marie van Hees.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 251-256
 
Artikelen
1910

Sasse van Ysselt

Het huis no 3.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 251-256
 
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0649
Adres object: Oude Dieze 3
Kadastrale aanduiding: H-5570
Datum aanwijzing: 16 maart 2010
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Adresboeken
Oude Dieze 3
Oude Dieze F 165 (????)
1865J.F.L. Verster (gepensionneerd inspecteur der registratie)
Oude Dieze F 161 (1880)
1881J.C.A. Hezenmans (plaatsvervangend agent der Nederlandsche bank, archivaris dezer stad) - L.C. Hezenmans (bouwkundige)
1908A.A.M. Krijbolder (mr. timmerman en metselaar) - A.D. Putman-Cramer (1e luitenant veldartillerie)
Oude Dieze 3 (1909)
1910J. Bos (candidaat-notaris) - A.A.M. Krijbolder (mr. timmerman en metselaar) - A.D. Putman-Cramer (1e luitenant veldartillerie)
1928W.H.S. Dirks - A.G. Duijn
1943J.H.J.M. Dirks (meubelenmaker) - H.P.H. van den Heuvel