afb.

Oude Dieze 17

In 1764 kwam het in bezit van architect Jacob van Veghel, die vermoedelijk de grondlegger is geweest van het huidige herenhuis.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 39
Achter de voorgevel

'Achterwarts totten water aldaer vlietende'

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 12 december 1996
Rijksmonument

Oude Dieze 17

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis no. 17

273
274
275
276
277
Noten
1.Wanneer de u als oe werd uitgesproken, werd in de Bossche Schepenakten der 16e eeuw toch de letter u gebruikt.
2.Hij stierf 13 September 1616 en werd in de tegenwoordige Protestantsche Kerk te Berlicum bij den Bosch begraven; zijne 1e vrouw was Catharina, dochter van Goijart Grootarts van Oss, secretaris van den Bosch; zijne tweede Anna van Renesse (Reg. no 330 f. 78).
3.Zij verkocht het 23 Maart 1709, als wanneer zij te St. Michielsgestel woonde, aan Anna van de Graeff (Reg. n. 527 f. 284 vso).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 273-277
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : 'Achterwarts totten water aldaer vlietende'
Brabants Dagblad donderdag 12 december 1996 (foto)
 
2016

Beschilderd plafond ontdekt uit de 19de eeuw

Bij verbouwingswerkzaamheden in het pand Oude Dieze 17 zijn op twee stucplafonds schilderingen gevonden. De plafonds dateren uit de late 19de eeuw. Steeds meer blijkt dat dit soort plafonds niet eenvoudig wit, maar vaak ook heel kleurig waren.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Afbeeldingen

16 september 1968
     
Adresboeken
Oude Dieze 17
Oude Dieze F 155 (????)
1865H.W. Bosch (firma W.D. Bosch, fabrijkant van lakmoes en ultramarijn) - mr. W.D. Bosch (advokaat)
Oude Dieze F 152 (1880)
1881G. Bosch (majoor kommandant der dienstdoende schutterij en fabriekant)
1908B.W.M. Lutkie (industrieel)
Oude Dieze 17 (1909)
1910B.W.M. Lutkie (industrieel)
1928wed. mr. dr. H.J. Leeuwen
1936dr. J.F. Nuboer (chirurg)
1943E.C. Nuboer-Immink
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 69

n: vermelding in een voetnoot