afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 augustus 2007

Woonhuis

Oude Dieze 12

Evenals in de Peperstraat prijken ook hier meerdere patriciërshuizen. Een daarvan is het hoekhuis. Dat werd in 1888 gebouwd voor jhr. Serraris die met mej. Vogelvanger uit Hulst gehuwd was. Daarom vertoont de fraaie gevelsteen boven de ingang, naast genoemd jaartal ook de letters S en V.
Straat in Straat uit (1984) 38
 
Achter de voorgevel

Jonkheer en Keuringsdienst

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 30 september 1993
 
Rijksmonument

Oude Dieze 12

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1924

Jan Mosmans

Het seminarie aan "De oude Dieze" te 's-Hertogenbosch 1798 (met eene plaat)
Taxandria 31 (1924) 13-18
 
1993

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Jonkheer en Keuringsdienst
Brabants Dagblad donderdag 30 september 1993
 
 
Afbeeldingen

-