afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Clarastraat 25 : Vondelingenhuis

bouwtijd: omstreeks 1570
voormalige functie: o.a. vondelingenhuis en sigarenfabriek
restauratie: 1984, door Teering Van de Laar Van der Vliet
beschermd: rijksmonument

Bossche monumenten

Monument Vondelingenhuis

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 14 oktober 2015 | 5
Hagemans

Het Vondelingenhuis

door Wim Hagemans

107
108
110
Bossche Pracht 5 (2003) 106-111
Rijksmonument

Clarastraat 25

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004  
Sasse van Ysselt

Het Vondelinghuis

585
586
Noten
1.Men zie de genealogie der familie van Heurn in de Heraldieke Bibliotheek 1873 p. 49 en vlgd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 585-586
Verhalen en legenden

Het Vondelingenhuis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 januari 1990
Artikelen
1979

J.A.M. Roelands

Het Vondelingenhuis
Den Bosch gisteren en eergisteren (1979) 88
 
1990

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Het Vondelingenhuis
Brabants Dagblad donderdag 4 januari 1990 (foto)
 
2003

Wim Hagemans

Het Vondelingenhuis
Bossche Pracht 5 (2003) 107-111
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Voormalige Vondelingentehuis. Huis met gepleisterde, gebosseerde lijstgevel met op de begane grond 8-ruits schuiframen met brede middenstijl, wisseldorpelklossen en luiken. Op de verdieping 6-ruits schuiframen met brede middenstijl en wisseldorpelklossen. Ingangpartij met bebosseerde lisenen, consoles en kroonlijst, dubbele deur met leeuwekopjes en fraai bovenlicht en schouderstukken XIXA. Gesmede balkankers met krullen. Achter topgevel van schoon metselwerk met top- en schouderstukken. Op de begane grond twee 8-ruits schuiframen met brede middenstijl. Op de verdieping twee 6-ruits schuiframen met brede middenstijl. In de top een houten kloosterkozijn. Balklagen met 6 vakken met moer- en kinderbinten, kap met eiken dekbalkjukken met grenen schaarspanten met balk. Nok evenwijdig aan de Clarastraat. Onder opkamer een kelder met tongewelf XIXA. Drie hoge stucwerk schoorsteenmantels XIXA, stucwerkplafond XIXA, beschilderde houten kastenwand. Gang met marmeren tegels. Naast het pand in de Clarastraat, gescheiden door gedeeltelijk gebouwde niet overdekte gang, een achterhuis met gepleisterde gevel met op de begane grond twee houten kruiskozijnen met diefijzers, houten roeden in de bovenlichten en luiken. Op de verdieping twee 6-ruits schuiframen met brede middenstijl. Gepleisterde blinde zij- en achtergevels. Op de begane grond een grote keuken met brede schouw.
Fraai gebouw van algemeen belang wegens oudheidkundige en kunsthistorische waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Clarastraat 25
Clarastraat F 54 (????)
1865L.M.H. Vermeulen (firma P J Vermeulen) zoutzieder en handelaar in zachte zeep, president van het collegie van opperbrandmeesters en mede-directeur der 's Hertogenbossche brandverzekering-maatschappij
1875F. Lewin (industrieel)
Clarastraat F 57 (1880)
1881F. Lewin (industrieel)
1908H. Lewin (fabrikant)
Clarastraat 25 (1909)
1910H. Lewin (fabrikant)
1919H. Lewin (fabrikant)
1928H. Lewin
1943G.W. van den Brink en Zn. (sigarenfabriek)
Clarastraat 23
Clarastraat F 58 (????)
Clarastraat 23 (1909)
1919G. Steenbekkers (winkelier)
1928L.C. Doomernik
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 10

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 522-523

n: vermelding in een voetnoot