afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 augustus 2005

Brede Haven 71 : De gekroonde Hoop

functie: woonhuis

 
Mosmans

Breede Haven

49
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 49
 
Rijksmonument

Brede Haven 71

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Adresboeken
Brede Haven 71
Breede Haven B 231 (????)
1865wed. W. van den Heuvel (herbergierster)
1875J. van den Heuvel (handelsreiziger) - wed. W. van den Heuvel (herbergierster)
Breede Haven B 238 (1880)
1881J. van den Heuvel (handelsreiziger) - wed. W. van den Heuvel (partikuliere)
1908J.L.M. van den Heuvel (reiziger) - G. van Liempt (pakhuisknecht) - H.J.J. Ploegmakers (tabaksbewer.) - F. Schuurmans (schoenmaker)
Breede Haven 112 (1909)
1910H. Franken - N. Grifkens (sigarenmaker) - G. van Liempt (pakhuisknecht) - H.J.J. Ploegmakers (tabaksbew.)
1919B. Verelst
1928F.J.G. Claasen - H.J.A. Franken - H. Pieters
1943H.J.A. Franken (boekhouder) - A. Smetsers (arbeider)
19??vormt met 71a één pand
Brede Haven 71 (1977)
Brede Haven 71a
Brede Haven 112a (19??)
Brede Haven 71a (1977)