afb. A.F.A.M. Wetzer, 12 mei 2008

Boerderij

Gravin Helenastraat 3

Rijksmonument
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Afbeeldingen

12 mei 2008