Kasteelru´ne

Gravin Helenastraat 2

Rijksmonument

Gravin Helenastraat 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 103

n: vermelding in een voetnoot