afb. A.F.A.M. Wetzer, 12 september 2009

Griffiehuis

Markt / Achter het Stadhuis

BAAC (02.049)

's-Hertogenbosch, Griffiehuis

opdracht: bouwhistorische onderzoek
datering: 2005

2
Onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC)
Boeken
2005

M.L.J. Bimmel, drs. K. Emmens en ing. A.G. Oldenmenger

's-Hertogenbosch, Griffiehuis
BAAC | rapport 02.049 | februari 2005 | ISBN 90 5985 085 8
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 17-19

n: vermelding in een voetnoot