afb.

Vughterpoort

Binnenstad

2008, Centraal Bureau voor de Statistiek / Topografische Dienst Kadaster
 
Raadsbesluiten
2010

Bestemmingsplan 'Vughterpoort'

Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan 'Vughterpoort' vast te stellen. Het is voornamelijk een beheersplan met de mogelijkheid voor een ontwikkeling: het realiseren van een voetgangersbrug over het spoor en de randweg nabij de Isabellalaan. De zienswijzen die zijn binnengekomen naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn gedeeltelijk gegrond en ongegrond.
B&W besluitenlijst 13 april 2010