afb. J. Walter, H. Bogaerts

Noordtransept

Sint Janskathedraal

Gezicht op het noorder- of Maria portaal van de Sint Janskathedraal
Prent 26.8 x 20.0 cm
Stadsarchief (0011752)
 
Beeldhouwkunst

Sculptuur aan de noordelijke transeptgevel van de Sint Jan

19
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 19
 
De eerste restauratie

Het noordtransept, 1859-1869

71
72
73
77
Noten
71.Schriftelijke bronnen voor de restauratiegeschiedenis: Brieven en verslagen van de Commissie voor de herstelling van het uitwendig gedeelte van de St. Jan aan de Minister van Binnenlandse Zaken en diens antwoorden, vanaf 1860, in het ara, en, veel minder volledig, in ka waar ook een map Geldelijke verantwoording over de jaren 1860 en 1861, 1876-1891, 1895, 1897-1941, een Notulenboek van de Commissie over het tijdvak 21 november 1858-24 mei 1860, Notulenboek over het tijdvak 24 november 1933-17 juni 1960. In de Bouwloodsen: Restauratiedagboek mei 1880 - december 1932, tot 1909 bijgehouden door L.C. Hezenmans, daarna door H. van Heeswijk. Cuypers' inspecties van de St. Jan van 1874 tot 1918: rapporten aan de Minister van Binnenlandse Zaken, ARA; afschriften daarvan in Cuypers' brievenboeken, bewaard in het NDB. Jaarverslagen van L.C. Hezenmans en H. van Heeswijk in het Archief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist.
.In gedrukte vorm: Mededeelingen van de Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1ste deel, 2de afl., Den Haag 1878: Tweede Jaarverslag (1 Junij 1874 - 1 mei 1875), 32-33; Notulen van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Afdeeling voor het behoud en de herstelling, 1918-1948.
72.Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, Donderdag 19 Julij 1860.
73.De Nederlandsche Spektator 1860.
74.Herderlijke Brief van Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht, apostolisch administrator van 's Hertogenbosch, gegeven op den Huize Gerra onder Haaren, op den feestdag van den H. Willibrordus, den 7 November 1860. Gedrukte circulaire, waarvan exemplaren bewaard in het KA.
75.W.N. Rose, Proeve eener bouwkundige terminologie. I. Middeleeuwsche Bouwkunst, met een inleiding van I. Warnsinck, Amsterdam 1850.
76.Mosmans 1931, 512. Zie verder hierna, p. 93-95.
77.Waarschijnlijk echter is deze wijziging pas in 1875 uitgevoerd, tegelijk met de restauratie van de noordelijke schipzijbeuken.
78.J. Versfelt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, vrijdag 4 januari 1867, in een bericht gedateerd 29 december 1866.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 71-73, 77
 
De tweede restauratie

Noordtransept, 1961-1967

109
110
Noten
3.Zie onder de personalia van dit hoofdstuk op p. 134.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 109-110
 
Rackham

Het noordtransept

23
24
Noten
83.Peeters1985, p 72.
84.Peeters 1985, p. 73.
85.Peeters 1985, p. 73.
86.Peeters 1985, p. 73.
87.Deze bronnen zullen tijdens de bespreking van de tekeningen nog ter sprake komen.
88.Koldeweij, A.M., ‘De transeptportalen’ in: De transeptportalen, St. Janskathedraal ’s-Hertogenbosch, ’s-Hertogenbosch 1982, p. 5.
89.Peeters 1985, p. 253.
Don Rackham, Een kathedraal op papier (2003) 23-24
 
Artikelen
2013

Geert Donkers

Wijze en dwaze maagden
KringNieuws 5 (2013) 32
 
2015

Ruud Spoor

Barmhartigheid zit aan de linkerkant
Eindhovens Dagblad zaterdag 28 november 2015 | 1
 
 
Diversen

Noorderportaal, 1895

P.J. Arentsen ()
(prent 52.5 x 36.9 cm)

1895 is het jaar van uitgave van het boek waarin deze afbeelding is opgenomen.
Stadsarchief (0038509)

Maria, z.j.

In het Noorderportaaal treffen wij haar aan op de middelste pilaar van de deurpartij. Zij wijst duidelijk op haar Zoon die zij in haar linkerarm draagt. De staande Maria met het Kind op haar linkerarm is de zeer oude 'Hodigitria' uit de oosterse kerken, de 'Geleidster op de weg'.
De transeptportalen (foto Ernst van Mackelenbergh)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

John Damen, Gids voor de Sint-Jan (1982) 38-39

Jan van Laarhoven, naar gothieken kunstzin (1979) 95

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 21

C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's Hertogenbosch (1907) 190-195, plaat VI

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 17

n: vermelding in een voetnoot