afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 april 2007

Castitaskapel

Sint Janskathedraal

Als tegenhanger van het Caritasretabel werd in 1908 in deze straalkapel het Castitas altaar opgesteld. Ontworpen door restauratie-architect L.C. Hezenmans werd het gerealiseerd door beeldhouwer H. van der Geld en schilder J.B. Anthony.
De kuisheid als hoofddeugd wordt gepersonifieerd door de jezuÔet Aloysius van Gonzaga, afgebeeld temidden van Johannes Bergmans en Stanislas Kostka. Op de luiken zijn voorstellingen te zien uit het leven van Aloysius.
Oorspronkelijk fungeerde deze straalkapel als kapel van de wolwevers en wolververs. Het oude altaar was dan ook aan hun patroon, Jacobus, toegewijd, maar daarnaast ook aan Leonardus en Catharina van Siena.
het middenvenster van de kapel stelt de H. Philomena voor met bloemenkroon, pijl, zwaard en anker, geflankeerd door een engel met palmtak en kroon. Het werd in 1879 uitgevoerd door glazenier J.B. capronnier naar ontwerp van architect Hezenmans.
 
Peeters

Bouwberichten

28
373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373
 
WimbergreliŽfs
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373

n: vermelding in een voetnoot