afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 april 2007

Sint Jozefkapel

Sint Janskathedraal

Kruiers en kraankinderen hadden gedurende de middeleeuwen in deze straalkapel hun altaar, gewijd aan Quirinus. Daarnaast was dit altaar toegewijd aan Odilia. Nu bevindt zich er het St. Jozefaltaar, in 1876 uitgevoerd door H. van der Geld naar ontwerp van architect L.C. Hezenmans.
Centraal staat Jozef met Jezus op de arm, terwijl links van hem zijn verloving met Maria en rechts van hem zijn sterfbed zijn afgebeeld. de muurschilderingen in deze straalkapel werden in 1918 aangebracht door Th. Hermsen en stellen voor: Isabella van Oostenrijk en St. Theresia van Avila; St. Dionysius de Karthuizer en paus Sixtus IV.
Op het middenvenster, in 1875 door J.B. Capronnier naar ontwerp van Hezenmans vervaardigd, is te zien hoe paus Pius IX de kerk onder bescherming van St. Jozef stelt.
 
Beeldhouwkunst

ReliŽfs aan de Sint-Jozefkapel in de Sint Jan

22
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 22
 
Peeters

Bouwberichten

28
373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373
 
Restauraties
1876

De eerste restauratie

Onder leiding van Hezenmans wordt de St. Josephkapel (de derde geteld vanuit het noordwesten) gerestaureerd.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1880

De eerste restauratie

Op 6 april 1880 besluit het kerkbestuur tot de beschildering van twee straalkapellen, die van het H. Hart en die van St. Joseph, onderscheidelijk ten zuiden en noorden van de as-kapel.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
 
WimbergreliŽfs
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 85, 373

n: vermelding in een voetnoot