afb. Fotopersbureau Het Zuiden (GvK), 7 maart 1954

Sint Annakapel

Sint Janskathedraal

Aan de oorspronkelijke functie van deze straalkapel, een travee dieper dan de overige kapellen, herinneren nog de muurschilderingen. Boven de apostelen Simon met zaag, Jacobus met pelgrimsstaf, Philippus met metropolotaanskruis, Paulus met boek en zwaard, Johannes met kelk en Andreas met andrieskruis en een in een buidel hangend boek, zijn vissen afgebeeld. Deze vissen zouden ge´ndentificeerd kunnen worden als een haring (met een kroontje), een baars, een brasem, een zalm, een makreel en een karper. Het was in deze kapel dat de leden van 't Viskopersgilde het altaar, gewijd aan Petrus en Paulus, onderhielden.
Schilder J.B. Anthony restaureerde in de negentiende eeuw op grondige wijze de schilderingen en voegde taferelen toe over de prediking van Paulus, de marteling van Johannes in het vat kokende olie en in de roeping van Andreas.
In 1867 leverde glazenier J.B. Capronnier de glas-in-lood vensters, waarvoor architect L.C. hezenmans de cartoons ontwierp. Afgebeeld zijn Maria met Kind, en Jozef met daarboven engelen en de H. Wilhelmus.
Het huidige Anna-altaar dateert van 1898, en geeft scenes weer uit het leven van Joachim en Anna. Het werd vervaardigd door beeldhouwer H. van der Geld en schilder J.B. Anthony, weer naar ontwerp van restauratie-architect Hezenmans.
 
Achter de voorgevel

Gewetensgeld in de viskoperskapel

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 19 december 1996
 
Peeters

Bouwberichten

28
373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373
 
Wapens
Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant
 
Artikelen
1987

Redactie

De Heilige Drievuldigheid, Anna en Joachim
De ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1987) 48
 
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Gewetensgeld in de viskoperskapel
Brabants Dagblad donderdag 19 december 1996 (foto)
 
 
Muurschilderingen

Linker muurschildering

in de middelste straalkapel van de Sint Janskathedraal.
De apostelen Simon, Jacobus en Philippus van het Viskopersgilde.
Bron: Stadsarchief (0004630)

Rechter muurschildering

in de middelste straalkapel van het Viskopersgilde in de Sint Janskathedraal.
Bron: Stadsarchief (0008098)
 
Restauraties
1867

De eerste restauratie

De middelste straalkapel wordt van gebrandschilderd glas voorzien.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
 
WimbergreliŰfs
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 131-135

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 85, 373

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 79-80

n: vermelding in een voetnoot