afb.

Heilig Hartkapel

Sint Janskathedraal

De lakenslopers, snijders en droogscheerders droegen in de middeleeuwen in deze straalkapel de zorg voor het altaar van hun patroonheilige St. Michael. Daarnaast was het altaar in deze kapel gewijd aan Maria Magdalena.
Nu bevindt zich er het H. Hart-altaar, in 1878 vervaardigd door beeldhouwer H. van der Geld naar ontwerp van architect L.C. Hezenmans. Het H. Hartbeeld staat te midden van reliŽfs van de Annunciatie en de Kruisdood.
In 1914 beschilderde Th. Hermsen de wanden van de kapel met voorstellingen van de Samaritaanse vrouw met daaronder de Goede Herder, Maria Magdalena met daaronder de vrouw die de verloren drachme terugvindt (Luc. 15: 8-9), de Goede Moordenaar met daaronder de terugkeer van de verloren Zoon en Zacheus met daaronder de Barmhartige Samaritaan. Al deze voorstellingen verwijzen naar de goddelijke liefde en barmhartigheid, hetgeen essentieel is bij de verering van het H. Hart.
Naar ontwerp van architect Hezenmans vervaardigde de glazenier J.B. Capronnier in 1876 het glasvenster waarop in het midden Jezus zijn heilig Hart toont aan Magaretha Maria a la Cocque.
 
Peeters

Bouwberichten

28
373
De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373
 
Restauraties
1880

De eerste restauratie

Op 6 april 1880 besluit het kerkbestuur tot de beschildering van twee straalkapellen, die van het H. Hart en die van St. Joseph, onderscheidelijk ten zuiden en noorden van de as-kapel.
De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
 
WimbergreliŽfs
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 140

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 85, 373

n: vermelding in een voetnoot