afb.

Caritaskapel

Sint Janskathedraal

De schoenmakers en looiers hadden gedurende de middeleeuwen de zorg voor deze straalkapel, toen gewijd aan Crispinus en Crispinianus. In 1910 werd op initiatief van plebaan Brouwers het Caritasretabel, als tegenhanger van het Castitasaltaar, vervaardigd. Naar ontwerp van de restauratie-architect L.C. Hezenmans (zijn laatste ontwerp), sneed H. van der Geld de beelden van Vincentius en Elisabeth en de reliŽfs, voorstellend de zeven Werken van Barmhartigheid. J.B. Anthony schilderde op de luiken charitatieve scŤnes met betrekking tot beide heiligen. Het glas-in-lood in deze kapel dateert van 1895 en stelt de H. Barbara met kelk, hostie, zwaard en toren, naast een engel met een palmtak. Het werd vervaardigd door J.B. Capronnier, naar ontwerp van architect Hezenmans.
 
Peeters

Bouwberichten

28
373
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 28, 373
 
WimbergreliŽfs
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 137-139

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 28, 247, 373

n: vermelding in een voetnoot