Noordelijke schipzijbeuken

Sint Janskathedraal

 
De eerste restauratie

De noordelijke schipzijbeuken, 1874-1878

74
75
Noten
82.Vgl. noot 77.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 74-75