afb. Ernst van Mackelenbergh, Rosmalen

De Boom van Jesse

datering: 1420
locatie: Sint Jan

Zonlicht beschijnt de beelden in de noordelijke kooromgang. Tegen de tweede pijler de vijftiende eeuwse muurschildering van de Boom van Jesse.
~~~
In 1926 werd in de noorderzijbeuk van het koor een muurschildering gevonden die vermoedelijk een halve eeuw ouder is dan de gewelfschildering in het hoogkoor. Het is een metershoge afbeelding van het in de middeleeuwen zeer geliefde thema van de Boom van Jessie, een verwijzing naar de profetie van Jesaja: 'Dan zal een twijg aan de stronk van Jesse ontspruiten, een spruit uit zijn wortel ontkiemen.'
Op de schildering is een deel van de geslachtslijst van Jezus weergegeven, van Jesse en Koning David tot aan Maria.
Waarschijnlijk is de schildering hier ook geplaatst ter ere van Maria want de pijler waartegen hij is aangebracht maakte in de vijftiende eeuw deel uit van de kapel van de Lieve Vrouwe Broederschap. Het onderste deel van de schildering is een weergave van de Boodschap van de engel aan Maria.
Daarboven zit, tegen de achtergrond van een kleed, opgehouden door twee engelen, de slapende Jesse. Hij heeft zijn armen gevouwen over zijn borst waaruit de boom met de twaalf koningen ontspringt.
Daarboven is Mari wederom afgebeeld, nu gekroond als Koningin der Hemelen, tronend op de maansikkel. Naast haar staan Sint Jan de Evangelist en de Profeet Jesaja.
De plaatsing van de crucifix temidden van de Boom van Jesse houdt verband met de middeleeuwse overleving dat de dode levensboom weer zal uitschieten wanneer de gekruisigde Christus erop geŽnt wordt en hem doet herleven met zij bloed.
De schildering werd na zijn ontdekking in 1926 op tamelijk onbeholpen wijze aangevuld. In 1982 en 1983 is hij daarom nogmaals onderhanden genomen door de restaurateur D.J. Schoonenkamp die de schildering heeft hersteld in de heldere kleuren van het origineel.
De Sint Jan van 's-Hertogenbosch
 
Artikelen
1927

Gerhard Jansen

De boom van Jesse in de St. Janskerk
Het Gildeboek 10 (1927) 1-11
 
 
Details
  • Onbekend
  • Onbekend
  • Onbekend
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis : Bijdragen (1990) 388

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 81

n: vermelding in een voetnoot