Luidpoort

locatie: Sint Jan

 
Beeldhouwkunst

De Luidpoort van de Sint Jan

12 Apostelen op voetstukken die tevens een baldakijn vormen.
Natuursteen.
Omstreeks 1880.
Ter hoogte van de boogzwikken staan de apostelen op kraagstenen in de vorm van vier voorovergebogen mannelijke halffiguren, met open boek in de hand. Misschien waren de oorspronkelijkn kraagsteenfiguren bedoeld als de vier evangelisten, maar zij waren niet als zodanig te onderscheiden, daar andere attributen ontbraken.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 21