afb. Paul Smetsers, 11 februari 2006

Koor

locatie: Sint Jan

Zicht op het koor
 
Kunstafbeeldingen

Interieur van het koor van de Sint Jan, 1646

vervaardiger: Pieter Saenredam ()
techniek: olieverf
locatie: National Gallery of Art Washington

Ook particulieren instellingen als de gilden ontdeden de aan de katholieken eredienst onttrokken kerken van hun eigendommen. Wat overbleef waren de onroerende goederen met daarin bouw- en of kunstwerken die vanwege hun grootte niet vervoerd konden worden. Zo bleven in de Sint-Jan de beelden en enige grote schilderijen, wapenborden en uiteraard onroerend goed als het oxaal, altaar en oordeelspel achter. Veel van die kunstwerken waren in de ca. vijftig jaren voor de capitulatie aangebracht zoals dit barokke altaar in de Sint-Jan. Het werd in de jaren 1616-1620 gebouwd door Hans van Mildert. Het zou pas in 1867 worden gesloopt, nadat de kerk weer in katholieke handen was gekomen.
's-Hertogenbosch De geschiedenis van een Brabentse stad 1629-1990
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Martien Coppens, Gedachten in steen (1941) No. 29

John Damen, Gids voor de Sint-Jan (1982) 59, 63

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 33

C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's-Hertogenbosch (1907) plaat VII

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 18, 19, 36, 37

n: vermelding in een voetnoot