afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Sint Antoniuskapel

locatie: Sint Jan

Antoniuskapel met het Lijdensaltaar. Gemaakt door een Antwerps atelier (15e eeuw). Middenboven de gekruisigde Christus.
Folder Sint-Jan 's-Hertogenbosch
 
Glaudemans

Sint-Anthoniuskapel (Bockkoor)

82
Noten
121.Schetsboek gebroeders Donkers (1855), kerkarchief Sint-Jan.
Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 82
 
Peeters

Het Backxkoor

205
206
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 205
 
Afbeeldingen
  • 1962
 
Artikelen
1985

drs. L.F.W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch
De Brabantse Leeuw 4-5 (1985) 116-166
 
 
Restauraties
1870

De eerste restauratie

Vanaf 1870 tot in 1888 worden, door elkaar heen, alnaargelang de voorkeur van de schenkers, gebrandschilderde glazen geplaatst in de overige straalkapellen, de zuidbeuk van het koor, de Sacramentskapel, Antoniuskapel, schipzijbeuken, Lieve Vrouwekapel en Doopkapel.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1872

De eerste restauratie

In dit jaar wordt het interieur van het Backskoor (St. Antoniuskapel) hersteld, de rest van een figurale muurschildering daar ontdekt en een nieuw altaar geplaatst.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1896

De eerste restauratie

Het rijkbewerkte poortje aan de noordkant van de Sint Antoniuskapel (het Backskoor) hersteld en met nieuwe engelenbeelden versierd.
C. Peeters. De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 82-83

Jan van Laarhoven, Zingende kathedraal (1974) 20

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 42, 44

n: vermelding in een voetnoot