afb. G.J. Dukker, november 1983

De Sacramentskapel

bouwjaar: 1478-1497
locatie: Sint Jan

De Sacramentskapel is gebouwd tussen 1478 en 1497 voor de Illustere Lieve Vrouwe Broederschap. Vijftiende-eeuwse gewelfschilderingen.
Folder Sint-Jan 's-Hertogenbosch
 
Achter de voorgevel

Broeders, Brandweer en Bidden

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 9 februari 1995
 
Beeldhouwkunst

Kraagstenen aan de Lieve Vrouwe Broederschapskapel in de Sint Jan

42
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 42
 
Benamingen

De oude, de protestantse en tegenwoordige namen

28
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 28
 
De eerste restauratie

Lieve Vrouwe Broederschapskapel met gerfkamer, 1933-1946

83
84
Noten
109.Tillema 1937/38, 403-416. Later is de auteur veel milder in zijn oordeel over het restauratieresultaat van de gerfkamer, zie noot 94 hierboven.
110.F. Vermeulen, 'De grondbeginselen der Nederlandsche monumentenzorg en de kritiek', Rooms-Katholiek Bouwblad 10 (1938/39), 34-39. Deze discussie klonk ook door in De Tijd (2 augustus 1938) en in De Maasbode (1 september 1938).
111.Rooms-Katholiek Bouwblad 10 (1938/39), 39-46.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 83-84
 
Afbeeldingen
  • Onbekend
 
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Broeders, Brandweer en Bidden
Brabants Dagblad donderdag 9 februari 1995
 
 
Restauraties
1870

De eerste restauratie

Vanaf 1870 tot in 1888 worden, door elkaar heen, alnaargelang de voorkeur van de schenkers, gebrandschilderde glazen geplaatst in de overige straalkapellen, de zuidbeuk van het koor, de Sacramentskapel, Antoniuskapel, schipzijbeuken, Lieve Vrouwekapel en Doopkapel.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1874

De eerste restauratie

Onder leiding van Hezenmans wordt de Lieve Vrouwe Broedersschapskapel, voortaan aan het Allerheiligst Sacrament gewijd, opnieuw ingericht.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1883

De eerste restauratie

Op 1 mei 1883 wordt besloten tot restauratie van de Sacramentskapel. H. van Nunen en Zoon herstellen de ornamentaal bewerkte steunberen in deze kapel en H. van der Geld vervaardigt daarvoor beelden.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
1886

De eerste restauratie

Ditmaal heeft een nieuw besluit van het kerkbestuur om over te gaan op gasverlichting, gevolgen. De wand-armen, in drie typen ontworpen door Hezenmans, worden successievelijk door particulieren, onder wie ook leden van het kerkbestuur, geschonken. Die in de Sacramentskapel worden, zoals al het werk daar, kerkmeubilair en glazen, bekostigd door de familie van Lanschot.
C. Peeters, De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 85
 
 
Stadsrekeningen
1565 Kapittel 16.
Op last van den Schepen Jan van der Stegen het heilig sacraments-altaar in de St. Janskerk afgebroken en het hout- en steenwerk door Jan Bolants, deken der schrijnwerkers, ten zijne huize geborgen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 750
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Ronald Glaudemans en Wim Hagemans, De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch : De restauratie 1999-2010 (2011) 23-31

Jan van Oudheusden, De Sint Jan van 's-Hertogenbosch (1985) 34-41

C. Peeters, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch (1973) 85-88

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 215

C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's-Hertogenbosch (1907) 48-51, 87-95

Frans van Valderen, De kathedrale basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch (1949) 51-53, 57-58

n: vermelding in een voetnoot