Hoogkoor

Sint Janskathedraal

 
De eerste restauratie

Hoogkoor, 1908-1917, wijziging van de restauratiepraktijk

77
78
78
Noten
84.‘De Kunstreis’, Verslag van het St. Bernulphusgilde 1890, 40-45.
85.Weissman 1905.
86.A.W. Weissman, ‘Moderne antiquiteiten’, Voordracht gehouden in het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 25 october 1886, De Opmerker 21 (1886), 359-361, 367-369.
87.A.W. Weissman, ‘Het restaureeren van oude kunstwerken’, Voordracht gehouden in het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, 25 april 1910, De Bouwwereld 9 (1910), 157-161, 165-170.
88.Smits 1907. Is tevens uitgave Université de Louvain. Recueil de travaux publiés par les membres des Conférences d'histoire et de philologie, 19e Fascicule. De restauratiecritiek op pp. xiii-xiv.
89.Ibid., 234.
90.Ibid., 132-134.
91.Apostille 28 november 1907, nr. 3039, Afd. Kunsten en Wetenschappen.
C. Peeters, 'De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch' (1985) 77-78
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Martien Coppens, Gedachten in steen (1941) No. 29, 30

Ronald Glaudemans en Wim Hagemans, De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch : De restauratie 1999-2010 (2011) 49-53

Jan van Oudheusden, De Sint Jan van 's-Hertogenbosch (1985) 62-67

C.F.X. Smits, De Kathedraal van 's Hertogenbosch (1907) plaat VII

n: vermelding in een voetnoot