B
Beelden:
Ambrosius
Augustinus
HiŽronymus
Johannes de Doper
Johannes de Evangelist
Jozef
Lucas
Marcus
Maria met Kind (F11)
Maria met Kind (G7)
Mattheus
Mozes
Paus Leo de Grote
Profeet (F3)
Profeet (F5)
Profeet (F7)
Salvator Mundi
F
Friezen:
Kuip (B2)
Kuip (B4)
Kuip (B6)
Kuip (B8):
Deklijst
Plint
Kuip (B10)
H
Houtsnijwerk
P
Paneel E08
Panelen baldakijn:
Andreas
Apostel (E2)
Jacobus de Meerdere?
Koning David
Matteüs?
Simon
Panelen kuip:
De Bergrede
De prediking van Andreas
De prediking van Johannes de Doper
De prediking van Paulus op de Areopaag in Athene
De prediking van Petrus
Johannes Evangelist