Pijnappelsche poort (1318 - 1723)

locatie: Hinthamereinde, hoek Sint Andriesstraatje

Waar de Hofstad en het Andriesstraatje het Hinthamereinde kruisen lag vroeger de Pijnappelspoort. Deze poort is evenals de hele Noordwal bij de grote stadsuitleg, dus na 1318 gebouwd. Ook in het Andriesstraatje heeft men de stadsmuur teruggevonden. Verzoeken van de Kring om de gevonden muurresten zichtbaar te maken in de nieuwbouw vonden geen gehoor. De poort verloor zijn functie toen het Hinthamereinde na 1500 ommuurd werd, en is in 1723 wegens bouwvalligheid gesloopt.
Vestingwandelingen
 
Mosmans

Pijnappelpoort

Oude binnenpoort nabij de Hofstad, vr 1740 afgebroken. Boven den toegang tot een moestuin er neven (tusschen perc. 460 en 461) is nog een verweerde steen zichtbaar, waarop een pijnappel is uitgebeiteld.
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1907) 82
 
Roelands

Hinthamereinde

Ongeveer bij de Hofstad en het Sint Andriesstraatje werd bij de eerste stadsvergroting een nieuwe poort gebouwd. Dat was omstreeks 1352 en men noemde haar naar een in de nabijheid staand huis 'De Pijnappelse Poort'. Die is in 1723 weer afgebroken. Zij deed sinds de uitbreiding van 1599, toen er bij de Aa een nieuwe Hinthamerpoort gebouwd was, geen dienst meer.
Straat in Straat uit (1984) 58
 
Artikelen
1995

N.N.

Archeologisch onderzoek leidt tot belangwekkende vondst. Oude Bossche stadspoort onder Hinthamereinde
Brabants Dagblad woensdag 11 oktober 1995 (foto)
 
1996

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof

Stadspoorten Hinthamereinde
's-Hertogenbosch 1 (1996) 24-26
1996

Jo Hendriks

Archeologisch onderzoek naar de stadsmuur uit de 14e eeuw
KringNieuws 6 (1996) 17-18
 
 
Benaming
1399Pinappels poerteStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 4
1601Pynappelsche poortStads Rekeningen van het jaar 1601-1602. Deel 2, blz 1136
1629Pyn-appels PoortKaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
 
Geschiedenis
1723 De Pijnappelpoort, uit de staduitleg van 1318, staande midden op het Hinthamereinde, wordt wegens bouwvalligheid gesloopt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
 
Stadsrekeningen
1601 Kapittel 13.
De Pijnappelsche poort geruimd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1136  
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 38, 41, 43, 49, 51, 91, 209

n: vermelding in een voetnoot