Ortensche poort (begin 17e eeuw - ca 1890)

locatie: Citadellaan

Tussen Sint Janspoort en Orthenpoort
 
Vestingwandelingen
In 1874 was het niet meer dan een doorgang met een hek in de vestingwal, bij de brug over de rivier de Aa, die hier ook vestinggracht was.
Vestingwandelingen
 
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Orthenpoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 33
 
 
Benaming
1643Orten PoortKaart 's Hertogenbos (ca 1634) Uit: Guicciardini, Belgicae, 1635
1650Orten PoortKaart 's-Hertogenbosch (ca 1650) Guicciardini, Belgicae, 1660
1740Orther PoortKaart Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740)
Uit: Tegenwoordige Staat, uitgegeven door I. Tirion, 1740
1795Orten PoortKaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
1866Ortensche PoortKaart Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad) Provincie Noord Brabant (ca 1866)
Uit: Kuyper, Gemeente-atlas
 
Zuijlen (2)
1641 Kapittel 27.
Afdammen en uitgraven van het buitenste hoofd aan de nieuwe Orthenpoort.
Opmaken van den weg en den dijk tusschen den bedekten nieuwen weg en de lange brug, buiten de Orthenpoort.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1866) 1424
 
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866)