Minderbroederspoort

 
Benaming
1399MinderbroederspoortStads Rekeningen van het jaar 1399-1800. Deel 1, blz 3