Minderbroederspoort

 
Benaming

Vermelding

  • 1399. Minderbroederspoort. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 3