Bastion Deuteren

bouwjaar: 1620

Wanneer we langs de Molenberg naar het begin van de Westwal lopen en even voorbij het voetbrugje naar het water lopen, zien we beneden ons de aanzet van de korte noordoostelijke flank van het voormalige bastion Deuteren, waarover thans de grote verkeersbrug tussen 'Heetman'plein en Koningsweg gelegen is. Aan dit stuk muur valt niets te beleven, inderdaad, maar wanneer we vanaf dit punt nog eens omkijken naar het Vughterbastion, krijgen we wel een indruk van de verdedigingswerken die de zuidelijke toegang tot de stad moesten beschermen. De afstand tussen de noordwestelijke walmuur van bastion Deuteren en de zuidoostelijke van bastion Vught bedroeg ongeveer 230 meter.
Een 'militaire' wandeling door 's-Hertogenbosch
 
Vestingwandelingen
Van dit bastion is alleen de aanzet van de flankmuur nog te vinden naast de voetgangersbrug over de Dommel. Toen de vesting werd geslecht heeft men de Dommel, die hier als vestinggracht fungeerde, recht getrokken en een verbinding gemaakt met het Drongelens kanaal. Dit afwateringskanaal was nodig om de stad, die tot in de vorige eeuw veel last van het water had, watervrij te maken.
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 92, 109, 110, 112, 134, 205, 206, 208, 209, 231

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 167

n: vermelding in een voetnoot