Bolwerken

algemeen

 
Artikelen
2007

Redactie

Voorwerken deels gesloopt en deels begraven onder nieuwbouw
Brabants Dagblad woensdag 28 maart 2007 (foto)
 
 
Stadsrekeningen
1526 Kapittel 15.
Inspectie van het nieuw begonnen bolwerk voor de Hinthamerpoort, door den Vestingbouwmeester des Keizers van Mechelen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 425
 
1548 Kapittel 9.
De woningen boven stads vestingpoorten verhuurd, vestingwallen en bolwerken verpacht.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 657
 
1578 Kapittel 16.
De Ingenieur Hendrik Baecx, wordt voor zijn dienst aan de nieuwe Stads bolwerken voldaan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1578-1579. Deel 2, blz 982
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 982
 
1579 Kapittel 18.
Afteekening van een bolwerk.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 996
 
1618 Kapittel 12.
Opgraving der Dieze, het slijk en de aarde daaruit komende in de bolwerken gebragt.
De Stad doet de vestingwallen en bolwerken met Lindeboomen beplanten.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1250-1251
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 42, 46, 55, 60, 61, 78, 90, 92, 94, 96, 108, 109, 111, 112, 124, 128, 134, 138, 157, 206

n: vermelding in een voetnoot