Albertus bolwerk

locatie: Vughterpoort

 
Stadsrekeningen
1618 Kapittel 22.
De eerste steen gelegd onder het Albertus bolwerk bij de Vuchterpoort.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1255
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 109

n: vermelding in een voetnoot