Bastion Sint Marie

bouwjaar: ca 1616
locatie: tussen Achter de Boogaard en Berewoutstraat

Ongeveer tussen Achter de Boogaard en de Berewoutstraat lag vroeger dit bastion Sint Maria of, zoals Blaeu het op zijn fraaie plattegrond noemt: "'t Bolwerck met de boomtjes". Niets rest er meer van.
Een 'militaire' wandeling door 's-Hertogenbosch (1980) 12
 
Raadsbesluiten
2008

Herplaatsen stadsmuur Bastion Maria

Tijdens uitvoering van werkzaamheden in de Dommel is een middeleeuwse muur gevonden. Die is kennelijk in zijn geheel omgetrokken in het kader van spoedherstel tijdens de 80-jarige oorlog. Het is een unieke vondst. Het college heeft besloten een gedeelte van de gevonden muur te herplaatsen. Dit gebeurt op het nabij gelegen bastion Maria, ter hoogte van de Berewoutstraat. Op die plek heeft oorspronkelijk zon muur gestaan. Wandelaars en bezoekers kunnen straks de herstelde muur bekijken als onderdeel van de openbare ruimte langs de Westwal.
B&W Besluitenlijst 20 mei 2008
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 109, 112, 205, 207, 209, 229

n: vermelding in een voetnoot