afb.

Parochie Sint-Jan

 
Archief

Parochie van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch

NL-HtSA Archiefnummer

0998. voor 1629
0999. 1629-1810
1000. 1820-1945
1001. 1945-1972(1975)
1002. vanaf 1972
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 5, 31-38, 100n, 147, 150, 152, 159-160, 174, 175n, 176, 178, 179n, 181-182, 186-189, 191, 193n, 194-196, 207, 228, 236, 245, 247, 249, 257-258, 295, 298, 303, 304n, 312, 313n, 314, 324, 340

n: vermelding in een voetnoot